Vid konfiguration av ditt e-postkonto blir man ofta tillfrågad att välja om man vill hämta sin e-post via IMAP eller POP. Dessa två är olika typer av protokoll som används för hämtning av e-post. Skillnaden mellan de två protokollen från ett användarperspektiv är enligt följande;


  • IMAP (rekommenderat) - Det vanligaste alternativet nuförtiden; Lagrar som standard all din e-post på servern, vilket innebär att du kan läsa din e-post från flera ställen samtidigt, t.ex. via mobiltelefon eller webbmail. Detta kräver mer utrymme i ditt e-postkonto eftersom all e-post lagras på servern (dock tillåter vi tillräcklig mängd utrymme för normal användning av e-post).
  • POP - Inte riktigt lika vanligt längre; Hämtar din e-post och lagrar allt lokalt på datorn. Fördelen med detta protokollet är att du t.ex. kan läsa din e-post utan att vara uppkopplad. Nackdelen är att den kan ta upp en stor del av din datorlagring och då alla mail endast lagras lokalt på datorns hårddisk riskerar de att förloras om någonting händer med enheten.

Vi rekommenderar att alltid välja IMAP om man är osäker då ni kan enkelt byta från IMAP till POP och inte tvärtom.