Namnservrar


SBBS Solutions AB tillhandahåller två namnservrar för kunders domäner, dessa är;


  • dns1.sbbsnet.se
  • dns2.sbbsnet.se

För att börja använda våra namnservrar måste er domän pekas om till dessa. Detta gör man vanligtvis hos leverantören man köpt domänen av, denna leverantören kallas för registrar med undantag av återförsäljare som köper från registraren.

Registrar

SBBS Solutions AB är registrar för den svenska toppdomänen (.se) och tar även emot domän-överföringar om man hellre vill ha SBBS som registrar för enklare administration och samfakturering av tjänster samt domäner.
För att genomföra en domänöverföring måste man begära ut en så kallad "AuthCode" eller "EPP Kod" från sin nuvarande registrar. Denna förmedlar man sedan till SBBS som genomför flytten av er domän.

SBBS kan även administrera de flesta andra toppdomäner, t.ex. .com/.net/.org/.nu osv.
För att kontrollera registrar, innehavare, namnservrar med mera kan man använda sig av den svenska domänregistratorns whois-verktyg.