Om man har problem att radera mail i Outlook 2016 och kontot blivit upplagt som ett IMAP kan man följa stegen nedan för att lösa problemet.


1. Välj "Arkiv" därefter "Kontoinställningar".
2. Markera IMAP-kontot och tryck på "Ändra"3. Tryck på knappen "Fler inställningar"4. Välj fliken "Avancerat" och se till att båda rutorna under "Borttaget" är ikryssade, tryck därefter på "Ok" och det ska nu gå att radera mailen.