Önskar du vidarebefordra e-post finns ett flertal alternativ beroende på din situation:


  1. Vidarebefordra från existerande e-postadress till en enda annan adress. I kontrollpanelen för ditt SBBS-konto går du in på "E-post" > "Konton" > det konto du önskar vidarebefordra ifrån. Här kan du, längst ner under "Mail Forwarding", ange enbart en e-postadress att vidarebefordra till.

  2. Skapa en vidarebefordringsadress som enbart vidarebefordrar e-post utan att spara den på adressen. I kontrollpanelen för ditt SBBS-konto går du in på "E-post" > "Vidarebefordran" > "Skapa vidarebefordranmail" och anger en mottagaradress samt en enda adress som du vill vidarebefordra till.

  3. Vidarebefordra till flera e-postadresser. I kontrollpanelen för ditt SBBS-konto går du in på "E-post" > "Mailgrupper" > "Skapa vidarebefordranmail" och anger en mottagaradress samt de adresser som du vill vidarebefordra till.


OBS! Du kan inte ha samma adress registrerad på flera av alternativen ovan utan måste välja ett av dem.