Konfigurationsanvisningar för Outlook 2007


 1. Starta Outlook 2007 och välj "Kontoinställningar" under menyn "Verktyg" 2. Under fliken "E-Post" väljer du "Nytt..." 3. Välj direkt "Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt" - Ingen mer information behövs här 4. Välj sedan "Internet e-post" och gå vidare

 5. Här fyller du i:

  • Användarinformation
   • "Ditt namn".
   • "E-postadress".
  • Serverinformation: 
   • "Kontotyp" där du anger vilket protokoll du önskar för hämtning av mail (POP/IMAP). Om du är osäker på vilket protokoll du ska använda så välj IMAP - vill du veta mer om de olika protokollen POP/IMAP så kan du klicka här.
   • "Server för inkommande e-post" utifall att du har valt IMAP är "imap.swebby.se".
   • "Server för utgående e-post (SMTP)" är "smtp.swebby.se".
  • Serverinformation
   • "Användarnamn" är samma som din e-postadress.
   • "Lösenord".
   • Klicka i "Kom ihåg lösenordet".

 6. Innan du klickar dig vidare måste vi använda oss utav "Fler inställningar..." för att specificera ytterligare information så klicka på denna knappen.

 7. Välj först fliken "Utgående server". Här klickar du i "Den utgående servern kräver autentisering" och använder dig utav "Använd samma inställningar som på server för inkommande e-post". 8. Gå sedan vidare till "Avancerat"-fliken och ändra "Använd följande typ av krypterad anslutning" på inkommande server till "SSL" och utgående till "TLS". Även port skall ändras till 993 på "Inkommande server (IMAP)" samt till 587 på "Utgående server (SMTP)". Klicka sedan på OK.
 9. Nu är Outlook 2007 färdigkonfigurerat och för att testa inställningarna kan man använda sig av knappen "Testa kontoinställningar.." - klicka på denna och vänta ett par minuter tills den är klar. Om det inte uppstod några fel så är ditt e-postkonto färdigt att använda. Om inte så se över att alla inställningar gjordes enligt denna guiden. Glöm inte att klicka på nästa för att spara inställningarna.