1. Gå in på appen "Inställningar" och därefter "E-post, kontakter, Kalendrar".

bildnr4.jpg


2. Välj därefter "Lägg till konto".

3. Sedan väljer du "Annat".

bildnr1.jpg

4. Här trycker du på knappen "Lägg till e-postkonto".

bildnr2.jpg

5. I fälten skriver du in ditt namn, din e-postadress, ditt lösenord och trycker på knappen "Nästa".

6. Nu är det dags att fylla i protokollen för både inkommande och utgående e-post:

 • Under "Server för inkommande e-post" så är värdnamnet "imap.swebby.se" och "användarnamnet" är din e-postadress. 
 • Lösenordet brukar redan vara ifyllt men om inte så är det bara att skriva in lösenordet för ditt e-postkonto. 
 • "Server för utgående e-post" har "smtp.swebby.se" som värdnamn och precis som ovan så är "användarnamnet" din e-postadress och "lösenordet" det som tillhör.
  OBS! Notera att trots att det står "Frivilligt" måste lösenordet skrivas in även här.
 • Tryck sedan på "Nästa".7. Efter detta steg behöver ni ändra ett par inställningar till. Backa till vyn där ni ser en lista över alla era tillagda konton, klicka er in på det ni nyss lade till och ange följande inställningar:

a) Under SMTP > smtp.swebby.se:

 • Bocka för "Använd SSL"
 • Se till att det för "Autentisering" är valt "lösenord".
 • Som "Serverport", ange "587".
b) Under Avancerat och scrolla ned nedanför rubriken "Inställningar för inkommande":
 • Bocka för "Använd SSL"
 • Se till att det för "Autentisering" är valt "lösenord".
 • Som "Serverport", ange "993".

8. Om alla uppgifter stämmer så ska nu kontot vara korrekt upplagt, om inte så se över att alla inställningar gjordes enligt denna guiden.