1. Klicka på mappen "Inkorg" så att du får fram alla mail. Markera därefter mailen som ska rensas bort, högerklicka och välj "Ta Bort" Är det så att du har många mail som ska tas bort kan du hålla ner knappen "Shift" på tangentbordet samtidigt som du markerar fler mail med muspekaren, när du har markerat alla mail som du önskar radera, högerklickar du på valfritt "markerat" mail och därefter "Ta bort" Är det så att du har fler undermappar än bara "inkorg" så är proceduren precis likadan som ovan.2. Därefter klickar du dig in på mappen " Borttagna Objekt" Högerklickar och väljer "Töm mappen Borttagna objekt" och klickar på "Ja" när dialogrutan kommer fram och frågar om du verkligen vill radera alla mail i "Borttagna Objekt"


3. Nu ska alla mail vara borttagna.