För att se om du använder cachelagrat Exchange-läge eller ej går du, i din dator, in på:


  1. Gå in i kontrollpanelen

  2. Klicka på "Visa efter:..." uppe i högra hörnet och välj "små ikoner"

  3. Klicka på "E-post"

  4. Klicka på "Datafiler"

  5. Dubbelklicka på adressen som är angiven som standard:


  6. Gå in under fliken "Avancerat"

  7. Se om "Använd cachelagrat Exchange-läge" är ibockat eller ej: