I den här artikeln beskrivs hur du använder personliga lagringsmappar, så kallade PST-filer, för att importera eller exportera data som du skapat i Microsoft Office Outlook 2003 eller 2007. Du kan importera/exportera meddelanden, kontakter, avtalade tider, uppgifter, anteckningar och journalposter i PST-filer.

Denna guide grundar sig på den engelskspråkiga varianten av Outlook 2007. Svenska alternativ inom parentes.

 

EXPORTERA .PST-FIL

Klicka på File (Arkiv) i Outlooks verktygsfält och välj Import and Export… (Importera och exportera).


1_export


Du får nu upp rutan Import and Export Wizard.
Här väljer du alternativet Export to a file (Exportera till fil) och klickar på Next (Nästa).


2_export_to_file

 

I rutan Export to a file (Exportera till fil) väljer du alternativet Personal Folder File (.pst)
(Personlig mappfil (.pst) ) och klicka på Next.


3_personal_file


I nästa ruta Export Personal Folders (Exportera personlig mappfil) kan du välja vilka mappar du vill exportera.

Enklast är att markera mailboxens namn och kryssa i rutan Include subfolders (Inkludera undermappar).
Då exporteras allt från det nuvarande Outlook-kontot.


4_export_personal


I nästa ruta kan du välja vart på din lokala dator du vill spara din .pst-fil.
Enklast är om du lägger den på Skrivbordet, så att den är lätt att hitta vid import sen.
Du kan även döpa filen till något unikt som du kommer ihåg. Förvalt är att den döps till backup.pst.

Klicka på Finish (Slutför).


5_save_export


Nästa ruta låter dig döpa den Personliga mappen du skapat.
Du kan även sätta ett lösenord som sedan behövs vid import.

Klicka på OK för att exportera din fil!


6_save_as

 

IMPORTERA .PST-FIL

Klicka på Import and Export (Importera och exportera) under File (Arkiv) i menyraden.

I rutan Import and Export Wizard väljer du alternativet Import from another program or file
(Importera från ett annat program eller en annan fil) och klicka på Next (Nästa).


7_import


I nästa ruta, Import a File (Importera en fil), scrollar du ner till alternativet
Personal Folder File (.pst) (Personlig mappfil (.pst) ) och klickar på Next.


8_import_a_file


I nästa ruta så letar du upp den .pst-filen som tidigare exporterats och klickar på Next.

Fyll i ev lösenord du satt på .pst-filen.


9_import_folder


I nästa ruta kan du välja vad du vill importera från din .pst-fil och välja om du vill ha dem
i mappen du står i eller välja din nya mailbox.

Klicka Finish (Slutför) för att importera kontakter, meddelanden, kalender m.m.

 

10_import_personal