Det som skall ändras är servernamn för inkommande och utgående e-post. Detta servernamn skall ändras från "imap.swebby.se" och "smtp.swebby.se" till "email.sbbs.se". Portar och krypteringsalternativ skall inte behövas ändras men det är bra om inställningarna bekräftas så att ni använder våra rekommenderade inställningar. För att ändra inställningarna i Outlook 2007 gör enligt följande:

  1. Klicka på Verktyg->Kontoinställningar..
  2. Klicka på Ändra..
  3. Ändra Server för inkommande e-post från imap.swebby.se till email.sbbs.se
  4. Ändra Server för utgående e-post (SMTP) från smtp.swebby.se till email.sbbs.se
  5. Klicka på Fler inställningar..
  6. Klicka på Avancerat
  7. Bekräfta att Inkommande server (IMAP) har portnummer 993 med SSL som krypteringstyp
  8. Bekräfta att Utgående server (SMTP) har portnummer 587 med TLS som krypteringstyp
  9. Spara alla inställningar genom OK och Nästa tills Outlook visas igen, starta sedan om Outlook.


Nedan finns två bilder som visar var servernamn, portar och krypteringstyper finnes i Outlook 2007.