Det som skall ändras är servernamn för inkommande och utgående e-post. Detta servernamn skall ändras från "imap.swebby.se" och "smtp.swebby.se" till "email.sbbs.se". För att ändra inställningarna i iPhone gör enligt följande:


  1. Gå in på Inställningar -> E-post -> Konton
  2. Välj ditt konto hos SBBS
  3. Tryck på Konto
  4. Ändra värdnamn från imap.swebby.se till epost.sbbs.se
  5. Tryck på SMTP
  6. Välj smtp.swebby.se
  7. Ändra värdnamn från smtp.swebby.se till epost.sbbs.se
  8. Spara alla  inställningar genom att trycka på Klar


Nedan finns två bilder som visar var servernamn för inkommande (IMAP) och utgående (SMTP) finnes.