Det som skall ändras är servernamn för inkommande och utgående e-post. Detta servernamn skall ändras från "imap.swebby.se" och "smtp.swebby.se" till "email.sbbs.se". För att ändra inställningarna i Mail för Mac gör enligt följande:


  1. Klicka på menyvalet Mail och sedan Preferences...
  2. Klicka på Accounts
  3. Välj ditt e-postkonto hos SBBS/Swebby
  4. Klicka på Server Settings
  5. Ändra Host Name under Incoming Mail Server (IMAP) från imap.swebby.se till email.sbbs.se
  6. Ändra Host Name under Outgoing Mail Server (SMTP) från smtp.swebby.se till email.sbbs.se
  7. Klicka på Save och starta om Mail för Mac


Nedan finns en bild som visar var servernamn finnes i Mail för Mac.