1. Gå till Inställningar > "Lösenord och konton"2. Tryck på "Lägg till konto"3. Välj "annat"
4. Tryck på "Lägg till e-postkonto"

Och ange kontoinställningarna för den e-postadress du vill lägga till:

  • Namn: detta kommer att stå som avsändare.
  • E-post: adressen som du vill lägga till.
  • Lösenord: samma som till webbmailen.
  • Beskrivning: kontots namn på enheten.

Tryck på Nästa för att fortsätta.6. Välj IMAP som kontotyp7. Ange serverinställningarna


Server för inkommande e-post:

  • Värdnamn: mail.broadview.se
  • Användarnamn: din e-postadress
  • Lösenord: det du fått tilldelat eller valt

Server för utgående e-post:

  • Värdnamn: smtp.broadview.se
  • Användarnamn: din e-postadress
  • Lösenord: det du fått tilldelat eller valt

8. Spara och du har ställt in ditt konto
9. Dags att mejla ...