Exchange

Vår exchangelösning

Outlook 2016 Exchange-problem
Får ni följande felmeddelande efter att ni lagt upp ett exchange-konto i Outlook 2016 så beror det på att Outlook 2016 inte fungerar med Microsoft Exchange ...
Tue, 19 Jan, 2016 at 11:37 AM
"Använd cachelagrat Exchange-läge"
För att se om du använder cachelagrat Exchange-läge eller ej går du, i din dator, in på: Gå in i kontrollpanelen Klicka på "Visa efter...
Tue, 8 Dec, 2015 at 2:05 PM