SBBS Migrering

Byte av e-postinställningar Outlook 2007
Det som skall ändras är servernamn för inkommande och utgående e-post. Detta servernamn skall ändras från "imap.swebby.se" och "smtp.swebby.s...
Thu, 9 Nov, 2017 at 10:43 AM
Byte av e-postinställningar iPhone
Det som skall ändras är servernamn för inkommande och utgående e-post. Detta servernamn skall ändras från "imap.swebby.se" och "smtp.swebby.s...
Thu, 9 Nov, 2017 at 11:00 AM
Byte av e-postinställningar Mail för Mac
Det som skall ändras är servernamn för inkommande och utgående e-post. Detta servernamn skall ändras från "imap.swebby.se" och "smtp.swebby.s...
Thu, 9 Nov, 2017 at 11:19 AM